نمایش متن کامل خبر

عنوان خبر - واقعه: برنامه زمانبندي هجدهمین فراخوان نیمه متمرکز جذب اعضاي هیأت علمی (پیمانی و طرح سربازي) دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور (تاریخ درج: چهارشنبه ۱ شهریور ۱۳۹۶)
متن خبر - واقعه: