نمایش متن کامل خبر

عنوان خبر - واقعه: اطلاعیه تغییر ساعت کار موسسه در روز پنج شنبه 15 تیر (تاریخ درج: سه شنبه 13 تیر 1396)
متن خبر - واقعه: