نمایش متن کامل خبر

عنوان خبر - واقعه: برگزاری اردو با قرآن در طبیعت (تاریخ درج: شنبه 10 تیر 1396)
متن خبر - واقعه:

اردوی یک روزه «با قرآن در طبیعت» آشنایی و آشتی بیشتر دانشجویان با آیات قرآن کریم و مفاهیم قرآن درباره خلقت طبیعت و شناخت بیشتر شگفتی های آن، گشت و گذار در طبیعت و تقویت خداشناسی و آشنا شدن بیشتر با شگفتی های آفرینش خداوند از اهداف برگزاری این اردو بود.
همچنین برنامه های متنوعی همچون کلاس تدبر در قرآن، پرسش و پاسخ، برگزاری مسابقات ورزشی و تفریحی (حل جدول قرآنی، برگزاری مسابقات ورزشی و . . . ) به صورت گروهی و فردی در بین دانشجویان شرکت کننده همراه با اهدا جوایز به برندگان این مسابقات اجرا گردید.