نمایش متن کامل خبر

عنوان خبر - واقعه: مسابقات فوتسال منطقه 9 (برادران) (تاریخ درج: پنج شنبه 4 خرداد 1396)
متن خبر - واقعه: