نمایش متن کامل خبر

عنوان خبر - واقعه: نشست اساتید و کارکنان (تاریخ درج: پنجشنبه 27 خرداد ۱۳۹۵)
متن خبر - واقعه: