نمایش متن کامل خبر

عنوان خبر - واقعه: مسابقات کوه پیمایی منطقه 9 ویژه دانشجویان (برادران) (تاریخ درج: پنج شنبه 4 خرداد 1396)
متن خبر - واقعه: