نمایش متن کامل خبر

عنوان خبر - واقعه: اردوی علمی روستای کنگ ویژه خواهران (تاریخ درج: یک شنبه 31 اردیبهشت 1396 )
متن خبر - واقعه: