نمایش متن کامل خبر

عنوان خبر - واقعه: برگزاری جشن نیمه شعبان (تاریخ درج: پنج شنبه 21 اردیبهشت 96)
متن خبر - واقعه: