نمایش متن کامل خبر

عنوان خبر - واقعه: مراسم اختتامیه بزرگداشت مقام استاد (تاریخ درج: پنج شنبه 14 اردیبهشت 1396)
متن خبر - واقعه: