نمایش متن کامل خبر

عنوان خبر - واقعه: مراسم شهادت امام موسی کاظم (ع) (تاریخ درج: یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶)
متن خبر - واقعه: