نمایش متن کامل خبر

عنوان خبر - واقعه: برگزاری کارگاه مقاله نویسی (تاریخ درج: یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶)
متن خبر - واقعه:

کارگاه مقاله نویسی

در تاریخ 25 اسفند 1395 و با تلاش گروه روانشناسی موسسه آموزش عالی کاویان کارگاه مقاله نویسی با حضور و سخنرانی سرکار خانم دکتر حاجی اربابی برگزار شد.