نمایش متن کامل خبر

عنوان خبر - واقعه: برگزاری کارگاه مربی گری همسالان HIV (تاریخ درج: شنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۶)
متن خبر - واقعه: در ادامه سلسه جلسات قبلی کارگاه تربیت مربی گری همسالان HIV مثبت (ایدز) تشکیل گردید که در این جلسه با توجه به لزوم آموزش پیشگیری از ایدز و در راستای برنامه استراتژیک در زمینه کنترل ایدز ، کارگاه آموزش مربیگری ایدز برگزارشد و در پایان به پرسش های رایجی که در این خصوص مطرح می باشد پاسخ داده شد.