نمایش متن کامل خبر

عنوان خبر - واقعه: برگزاری جلسه هماهنگی با مدیران گروه (تاریخ درج: شنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۶)
متن خبر - واقعه: در راستای برگزاری سلسله جلسات کمیته عفاف و حجاب اولین جلسه سال جدید با حضور مدیران گروه در دفتر ریاست موسسه تشکیل گردید. ار جمله مصوبات این جلسه حضور در جلسات محفل انس با قرآن و تشویق دانشجویان برای شرکت موثر در این محافل، رعایت شئونات و ملاکهای رفتاری از سوی اساتید به طوری که دانشجویان الگو پذیری داشته باشند ، ملاکهای انتخاب اساتید جدید برای همکاری و ...