نمایش متن کامل خبر

عنوان خبر - واقعه: فهرست اسامی دانشجویان ممتاز موسسه آموزش عالی کاویان (تاریخ درج: پنجشنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۶)
متن خبر - واقعه: