نمایش متن کامل خبر

عنوان خبر - واقعه: برگزاری جلسه آشنایی با فرصت های شغلی و کارآفرینی (تاریخ درج: پنجشنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۶)
متن خبر - واقعه:

کارگاه آموزشی فرصت‌های شغلی باهدف آشنایی با توانمندی‌های تولید مشاغل و استفاده از امکانات و تسهیلات خود اشتغالی با حضور استاد کاتبی برگزار گردید. از اهداف کلی این جلسه آشنایی با انتظارات و مهارتهای مورد نیاز کارفرمایان، آشنا شدن دانشجویان با طیف متنوع مهارتهای شغلی، امکان جذب نیرو و کارآموز برای برپایی کارگاه‌های آموزشی کار و کارآفرینی، گسترش خدمات مشاوره‌ شغلی و استفاده از مشاوران متخصص بود.