نمایش متن کامل خبر

عنوان خبر - واقعه: برگزاری کارگاه معماری (تاریخ درج: پنجشنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۶)
متن خبر - واقعه:

جلسه آشنایی با 3D MAX در تاریخ 95/12/10 ساعت 12 الی 13:30 با همکاری مهندسین مشاور (مهندس نوروزی) ویژه دانشجویان گروه معماری و با حضور دانشجویان و اساتید گروه معماری برگزار گردید.