نمایش متن کامل خبر

عنوان خبر - واقعه: تعطیلی کلاس ها در مورخه ۱۶ فروردین ۱۳۹۶ (تاریخ درج: چهارشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۶ )
متن خبر - واقعه: به دلیل وقوع زلزله امروز چهارشنبه مورخه ۱۶ فروردین ۱۳۹۶ و احتمال بروز پس لرزه کلیه کلاس ها در تاریخ ۱۶ فروردین ۱۳۹۶ تعطیل می باشد. (روابط عمومی موسسه آموزش عالی کاویان)