نمایش متن کامل خبر

عنوان خبر - واقعه: استخدام دیوان محاسبات کشور در سال 95-96 سراسر کشور (تاریخ درج: جمعه ۱۳ اسفند ۱۳۹۵)
متن خبر - واقعه:

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل، دیوان محاسبات کشور در نظر دارد نیروی انسانی متخصص مورد نیاز خود را از طریق آزمون کتبی، مصاحبه تخصصی و گزینش به صورت پیمانی از بین افراد بومی و ساکن استان ها (به جز داوطلبین استخدام در تهران و ستاد) استخدام کند.
زمان ثبت نام: از روز ‌شنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ لغایت شنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
شرایط استخدام:
رشته های مور نیاز : حسابداری، حسابرسی، مدیریت، حقوق، اقتصاد، زبان انگلیسی، کامپیوتر
جنسیت: زن - مرد
استانهای مورد نیاز: تمام استانهای کشور