نمایش متن کامل خبر

عنوان خبر - واقعه: برگزاری کارگاه آموزشی مربی گری همسالان HIV مثبت (تاریخ درج: یکشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۵)
متن خبر - واقعه: