نمایش متن کامل خبر

عنوان خبر - واقعه: برگزاری جلسه فرهنگی - آموزشی ویژه اساتید (تاریخ درج: شنبه 16 بهمن 1395)
متن خبر - واقعه: