نمایش متن کامل خبر

عنوان خبر - واقعه: همایش جوان، آسیبهای اجتماعی و اعتیاد (تاریخ درج: سه شنبه 29 آذر 1395)
متن خبر - واقعه: همایشی تحت عنوان پیشگیری از اعتیاد و در راستای انجام فعالیت های آگاه سازی و پیشگیرانه با محوریت روانپزشکی، امنیت و قانون در جهت کنترا اعتیاد و آسیبهای اجتماعی با موضوع زندگی در مسیر موفقیت در تاریخ 24 آذرماه 1395 با حضور گسترده دانشجویان در محل سالن اجتماعات موسسه برگزار شد.