نمایش متن کامل خبر

عنوان خبر - واقعه: برگزاری جشن میلاد پیامبر (ص) و امام صادق (ع) (تاریخ درج: یک شنبه 28 آذرماه 1395)
متن خبر - واقعه: