نمایش متن کامل خبر

عنوان خبر - واقعه: برنامه های هفته پژوهش و فناوری سال 1395 (تاریخ درج: شنبه 20 آذر 1395)
متن خبر - واقعه: ویژه برنامه های هفته پژوهش و فناوری سال 1395 شامل مجموعه سخنرانی ها، کارگاه های تخصصی و نمایشگاه ها طبق برنامه ذیل در موسسه آموزش عالی کاویان برگزار خواهد شد.