نمایش متن کامل خبر

عنوان خبر - واقعه: محفل انس با قرآن (تاریخ درج: یک شنبه 7 آذر 1395)
متن خبر - واقعه: