نمایش متن کامل خبر

عنوان خبر - واقعه: برگزاری نمایشگاه کتاب به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی (تاریخ درج: سه شنبه 25 آبان 1395)
متن خبر - واقعه: