نمایش متن کامل خبر

عنوان خبر - واقعه: مقام آوران مسابقات ورزشی موسسه (تاریخ درج: شنبه 29 اردیبهشت ۱۳۹۵ )
متن خبر - واقعه: نتایج مسابقات ورزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعی در سال 95-1394 اعلام و مقام آوران موسسه آموزش عالی کاویان در این دوره از مسابقات به شرح ذیل می باشند.