نمایش متن کامل خبر

عنوان خبر - واقعه: تمديد مهلت ثبت نام آزمون كارشناسي ارشد 1400 (تاریخ درج: یکشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۹)
متن خبر - واقعه: