نمایش متن کامل خبر

عنوان خبر - واقعه: نخستين نمايشگاه مجازي كتاب تهران يكم لغايت ششم بهمن ماه (تاریخ درج: چهارشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۹)
متن خبر - واقعه: