نمایش متن کامل خبر

عنوان خبر - واقعه: برگزاری نمایشگاه قرآنی به مناسبت هفته قرآن و دانشگاه (تاریخ درج: دوشنبه 24 آبان 1395)
متن خبر - واقعه: