نمایش متن کامل خبر

عنوان خبر - واقعه: تمدید مهلت ثبت نام وام دانشجویی (تاریخ درج: دوشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۸)
متن خبر - واقعه: