نمایش متن کامل خبر

عنوان خبر - واقعه: بازدید از موزه قرآنی به مناسبت هفته قرآن و دانشگاه (تاریخ درج: چهارشنبه 19 آبان 1395)
متن خبر - واقعه:

با توجه به هماهنگی های به عمل آمده توسط معاونت فرهنگی و برنامه های اجرایی، در هفته قرآن و دانشگاه در تاریخ 1395/8/19 بازدید جمعی دانشجویان از موزه قرآنی حرم مطهر رضوی که شامل موزه قرآنی، موزه فرش و نمایشگاه و همایش های آستان قدس رضوی و بناهای تاریخی این آستان ملکوتی بود بازدید به عمل آوردند.