نمایش متن کامل خبر

عنوان خبر - واقعه: برگزاری محفل انس با قرآن (تاریخ درج: یک شنبه 9 آبان 1395)
متن خبر - واقعه: