نمایش متن کامل خبر

عنوان خبر - واقعه: بازدید از نفیس ترین قرآن خطی (تاریخ درج: جمعه 9 آذر 1397)
متن خبر - واقعه: در ادامه سلسله برنامه های دوشنبه قرانی و هماهنگی ها و برنامه ریزی قبلی جمعی از مسئولین ، اساتید ، دانشجویان با مراجعه به منزل مسکونی استاد اسماعیلی خطاط از بزرگترین و نفیس ترین قرآنهای خطی جهان تحت عنوان قرآن اکبر بازدید نمودند . همچنین طی استقبال گرم آقای اسماعیلی و خانواده ایشان از بازدید کنندگان علاوه بر بازدید از قرآن از آثار و تابلوهای هنری دیگر و نیز مراحل انجام کار ایشان نیز بازدید بعمل آمد.