نمایش متن کامل خبر

عنوان خبر - واقعه: بزرگداشت روز بسیج (تاریخ درج: سه شنبه 6 آذر 1397)
متن خبر - واقعه: به مناسبت بزرگداشت هفته بسیج، نمایشگاه عکس و دستاوردهای بسیج به همت بسیج دانشجویی دانشگاه و با هدف آشنایی با بسیج و جذب نیرو برگزار گردید.