نمایش متن کامل خبر

عنوان خبر - واقعه: برگزاری نمایشگاه کتاب (تاریخ درج: پنج شنبه 1 آذر 1397)
متن خبر - واقعه: به مناسبت هفته قرآن و دانشگاه نمایشگاه کتاب با عناوین قرآنی که به همت معاونت دانشجویی - فرهنگی و همکاری اعضای کانون قرآن و عترت به مدت یک هفته در دانشگاه برگزار گردید. همچنین در این نمایشگاه جهت ترغیب دانشجویان به مطالعات بیشتر قرآنی و دینی ، طی همکاری دانشگاه و مسئولین نمایشگاه تخفیف 15 الی 30 درصدی بابت هزینه خرید کتاب در نظر گرفته شد.