نمایش متن کامل خبر

عنوان خبر - واقعه: برگزاری ایستگاه قرآنی جرعه ای از کلام نور (تاریخ درج: پنج شنبه 1 آذر 1397)
متن خبر - واقعه: به همت معاونت دانشجویی - فرهنگی ششمین جلد از نشریه قرآنی نور در راستای ایجاد پل ارتباطی قرآنی با دانشجویان، که با هدف آشنایی و شناخت بهتر مفاهیم قرآنی و با همکاری اعضای کانون قرآن و عترت دانشگاه منتشر و در هفته قرآن و دانشگاه بین دانشجویان توزیع گردید.