نمایش متن کامل خبر

عنوان خبر - واقعه: برگزاری جلسه سخنرانی و پرسش و پاسخ با موضوع : پذیرش سبک و معنای زندگی اگزیستانسیالیسم با محوریت دین (تاریخ درج: سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷)
متن خبر - واقعه: جلسه سخنرانی و پرسش و پاسخ در هفته قرآن و دانشگاه با حضور آقای دکتر حسین زعیمی عضو شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی با عنوان پذیرش سبک و معنای زندگی اگزیستانسیالیسم با محوریت دین برگزار گردید. در این برنامه که با استقبال دانشجویان علاقمند همراه بود معاونت دانشجویی - فرهنگی موسسه و برخی از مدیران گروه آموزشی و اساتید به عنوان میهمان ویژه در این جلسه حضور داشتند. طی سخنرانی دکتر زعیمی با اشاره به جوامع صنعتی بیان نمودند در این جوامع علیرغم رفاه اجتماعی و مالی بدلیل فاصله گرفتن از دین دچار بحران روانی و بحران هویتی شده اند و باعث افزایش آمارخودکشی و رسیدن به پوچی در این جوامع شده است