نمایش متن کامل خبر

عنوان خبر - واقعه: نشست قد و بررسی کتاب «نگاه انتقادی به دانشگاه هاروارد» (تاریخ درج: دوشنبه ۷ آبان ۱۳۹۷)
متن خبر - واقعه: