نمایش متن کامل خبر

عنوان خبر - واقعه: برگزاری کرسی آزاد اندیشی اقتصاد مقاومتی (تاریخ درج: دوشنبه 23 مهر 1397)
متن خبر - واقعه: