نمایش متن کامل خبر

عنوان خبر - واقعه: اردو فرهنگی - تفریحی اساتید و کارکنان موسسه (تاریخ درج: جمعه 20 مهر 1397)
متن خبر - واقعه: