نمایش متن کامل خبر

عنوان خبر - واقعه: اعتبار مدارک تحصیلی (تاریخ درج: سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۵)
متن خبر - واقعه: متن نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص اعتبار مدرک تحصیلی دانش آموختگان موسسات آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی