نمایش متن کامل خبر

عنوان خبر - واقعه: اطلاعیه مهم در خصوص تقسیط شهریه (تاریخ درج: یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷)
متن خبر - واقعه: