نمایش متن کامل خبر

عنوان خبر - واقعه: اطلاعیه تغییر ساعات کاری موسسه (تاریخ درج: سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷)
متن خبر - واقعه:

ساعات کاری در تابستان

ساعات کاری کادر اداری موسسه از تاریخ 1397/04/19 لغایت 1397/04/24 از ساعت

7:30 الی 13:30

روزهای پنج شنبه تا پایان مردادماه 1397 تعطیل می باشد.