نمایش متن کامل خبر

عنوان خبر - واقعه: کنگره انسان شناسی زیستی و علوم انسانی برگزار شد (تاریخ درج: شنبه 8 اردیبهشت 1397)
متن خبر - واقعه:

کنگره ملی انسان شناسی زیستی و علوم انسانی توسط موسسه آموزش عالی کاویان و با همکاری داشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در دو سممپوزیوم انسان شناسی زیستی و علوم پزشکی و انسان شناسی زیستی و علوم انسانی در روزهای پنجم و ششم اردیبهشت ماه 1397 برگزار شد. در این کنگره بیش از یکصد مقاله به صورت سخنرانی و پوستر توسط کمیته علمی و داوران کنگره پذیرفته شد. همچنین اساتید بنامی همچون آقای پرفسور داریوش فرهود، آقای دکتر غلامرضا حسن زاده، آقای دکتر ضیاالدین تابعی، خانم دکتر شکوه نوابی نژاد و . . . به ایراد سخنرانی پرداختند.