نمایش متن رخداد تاریخی

عنوان خبر - واقعه: هفته پژوهش و فناوری سال 1398 (تاریخ درج: جمعه ۲۲ آذر ۱۳۹۸)
متن خبر - واقعه:

جدول زمانبندی برنامه های هفته پژوهش و فناوری سال 1398