نمایش متن رخداد تاریخی

عنوان خبر - واقعه: میلاد حضرت امام هادی (ع) (تاریخ درج: شنبه 26 مرداد 1398)
متن خبر - واقعه: فرارسیدن میلاد دهمین ساربان کاروان ایمان، حضرت امام علی النقی الهادی (ع) بر دل سپردگان طریق هدایت و سعادت خجسته باد.