نمایش متن کامل اطلاعیه

عنوان اطلاعیه: اطلاعیه ثبت نام دانشجویی اردوی راهیان نور (تاریخ درج: ۱۳۹۸/۱۰/۶)
متن اطلاعیه: