سامانه ثبت درخواست - ویژه نیم سال دوم 99-1398

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند با توجه به شرایط خاص پیش آمده در خصوص جلوگیری از انتشار ویروس کرونا و هم راستا با سیاست های پیشگیرانه ستاد ملی مبارزه با کرونا، موسسه آموزش عالی کاویان به جهت حذف مراجعات حضوری این سامانه را راه اندازی کرده است. دانشجویان عزیز می توانند به جای مراجعه حضوری به بخش های اداری نوسسه، درخواست خود را در این صفحه درج نمایند. کارشناسان اداره امور خدمات آموزشی یا سایر بخشها اداری در اسرع وقت به درخواست آنان رسیدگی خواهند کرد.

شماره دانشجویی

نام و نام خانوادگی

رشته

مقطع

شماره تلفن همراه

موضوع درخواست


لطفا شرح درخواست را کامل و واضح بنویسید. چنانچه در مورد دروس ارائه شده تقاضایی دارید لطفا کد درس را حتما قید کنید. به درخواست های مبهم و ناقص پاسخ داده نمی شود.