سامانه ثبت درخواست تقسیط شهریه - ویژه نیم سال دوم 99-1398

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند با توجه به شرایط خاص پیش آمده در خصوص جلوگیری از انتشار ویروس کرونا و هم راستا با سیاست های پیشگیرانه ستاد ملی مبارزه با کرونا، موسسه آموزش عالی کاویان به جهت حذف مراجعات حضوری و استثنا برای حذف و اضافه نیم سال دوم 99-1398 به دانشجویان اجازه می دهد تا در صورت درخواست تقسیط مبلغ بدهکاری خود، از طریق فرم زیر مبلغ اقساط و تاریخ پرداخت آن را به اداره امور مالی ارسال نمایند. در صورت تایید اداره امور مالی فرآیند حذف و اضافه برای درخواست دهنده فعال خواهد شد. لازم به ذکر است ارسال درخواست از طریق این صفحه به منزله تعهد رسمی پرداخت خواهد بود. اداره امور مالی متعاقبا در 1399 نسبت به پیگیری عمل به تعهدات راسا اقدام خواهد کرد.
برای ثبت درخواست ابتدا باید وارد پرتال دانشجویی خود شوید. از قسمت آموزشی گزینه حذف و اضافه را انتخاب نمایید تا میزان بدهی شما مشخص شود.

شماره دانشجویی

مبلغ بدهی (مبلغ بدهی را از پرتال دانشجویی قسمت آموزشی گزینه حذف و اضافه تعیین کنید)