پذیرش و ثبت نام در موسسه آموزش عالی کاویان

با عرض تبریک به پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی پیوسته سال 1398 به اطلاع می رساند زمان ثبت نام از پذیرفته شدگان از تاریخ چهار شنبه 27 لغایت یک شنبه 31 شهریور 1398 در محل کتابخانه موسسه آموزش عالی کاویان می باشد. همچنین تاریخ شروع کلاس ها 30 شهریور 1398 خواهد بود.